Giới thiệu chung về Ban Liên lạc cựu sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM

Ban liên lạc Cựu sinh viên (BLLCSV) là một tổ chức của Cựu sinh viên trực thuộc trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh nhằm tổ chức các hoạt động có liên quan đến Cựu sinh viên. Ban liên lạc Cựu sinh viên do Hiệu trưởng quyết định thành lập, lãnh đạo và quản lý.

Với tôn chỉ hoạt động: "Chia sẻ thông tin; Kết nối sức mạnh; Hỗ trợ cùng phát triển; Nuôi dưỡng niềm tự hào về Trường và Góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Luật TP. HCM", BLLCSV được thành lập với các mục đích sau:

- Tập hợp các thế hệ cựu sinh viên từng học tập tại trường.

 - Góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của sinh viên nhà trường và niềm tự hào là sinh viên trường Đại học Luật Tp. HCM.

-  Tạo sự đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, động viên giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, nghề nghiệp

 - Xây dựng chương trình hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các sinh viên của trường trong cuộc sống, việc làm và làm cầu nối giữa các thế hệ sinh viên.

 -  Đóng góp ý kiến xây dựng cho nhà trường trên các lĩnh vực giảng dạy, học tập và hỗ trợ mở rộng hoạt động của trường; Ban Liên lạc là cầu nối cho cựu sinh viên đóng góp vào việc xây dựng và phát triển nhà trường.

Văn phòng làm việc của BLLCSV đặt tại Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Phòng C104A, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM. Điện thoại: 08-39400989 – 180. Email: hcsv@hcmulaw.edu.vn. Fanpage: www.facebook.com/alumnihcmulaw 

--%>
Top