DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

DANH SÁCH  BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020


1/ Ban liên lạc

STT

HỌ TÊN

KHÓA

Chức vụ

1

Lê Trường Sơn

K14 - Phó Hiệu trưởng,        

Trưởng ban

2

Hồ Đình Hoàng Minh

LH92

Thành viên

3

Phạm Khánh Phương

LH93

Thành viên

4

Phan Thanh Tùng

K8

Thành viên

5

Nguyễn Văn Tùng

K9

Thành viên

6

Lê Hồng Nguyên

K11

Thành viên

7

Kim Hoài Linh

K12

Thành viên

8

Hoàng Thị Phương Lan

K13

Thành viên

9

Nguyễn Thị Hồng Vân

K14

Thành viên

10

Nguyễn Thị Kim Loan

K15

Thành viên

11

Lê Hữu Trí

K16

Thành viên

12

Nguyễn Thành Công

K17

Thành viên

13

Nguyễn Viết Cường

K18

Thành viên

14

Nguyễn Quang Vinh

K19

Thành viên

15

Lê Thị Hải Châu

K20

Thành viên

16

Nguyễn Gia Huy Chương

K21

Thành viên

17

Nguyễn Công Tĩnh

K22

Thành viên

18

Nguyễn Tiến Pháp

K23

Thành viên

19

Nguyễn Tử Ngọc Anh

K24

Thành viên

20

Lê Trương Hải Hiếu

K25

Thành viên

Hệ Cao học

   

21

Võ Minh Thành

CH Long An

Thành viên

Hệ VHVL

   

22

Hoàng Minh Khôi

TU K4

Thành viên

 

2/ Ban Thư ký

STT

HỌ TÊN

KHÓA

Chức vụ

23

Nguyễn Thành An

K28

Trưởng ban

24

Danh Phạm Mỹ Duyên

K35

Thành viên

 

Đối với các Khóa chưa có đại diện, trong thời gian tới Ban liên lạc sẽ tổ chức cho các Khóa bầu chọn và giới thiệu đại diện tham gia Ban liên lạc.

.....................

Bộ phận Thường trực Ban Thư ký xin vui lòng liên hệ tại: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Phòng C104A, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM. Điện thoại: 08-39400989 – 180. Email: hcsv@hcmulaw.edu.vn.

--%>
Top