Các lớp khóa 30 tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp

Trong thời gian qua, các lớp cựu sinh viên khóa 30 (niên khóa 2005 – 2009) đã tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp ra trường, trong các chương trình họp, các lớp đã tổ chức về thăm lại trường cũ.

Một số hình ảnh các lớp về thăm Trường tại cơ sở Bình Triệu.

* Lớp Thương mại 30B

 


* Lớp Hình sự 30A

 


* Lớp Quốc tế 30A

 Ban Thư ký Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên

Thông tin và hình ảnh các hoạt động của Cựu sinh viên ULAW quý anh chị có thể gửi về cho Bộ phận thư ký qua email: hcsv@hcmulaw.edu.vn, fanpage: https://www.facebook.com/alumnihcmulaw/

--%>
Top